Archive: מאי 20th, 2018

 שורה תחתונה דברים טובים באים בחבילות קטנות ועולים גרושים! אפשר להסביר מה זה בכלל? כן! כלומר... בערך. נשתדל! המכשיר הזה, Broadlink RM Mini3 כמו הרבה ...